Ankraj Deneyi


Yapılarda taşıyıcı sistem ile ilgili demir filizi ekilmesi sonrasında epoksi malzemenin performansına, veya betona gömülü demir çubukların aderans dayanımının tayinine yönelik olarak, taşınabilir özel hidrolik cihazıyla ankraj çekme-sıyrılma deneyleri yapılırve raporlanır. Bu deneyde numune sıklığı, toplam filiz sayısının % 10’udur.


aks