Asbest Laboratuvarı


Süreç

Asbest içerikli malzemenin tespiti ve sökülmesi, uygun koşullarda paketlenmesi ve bertaraf tesislerine nakliyesi firmamız bünyesindeki lisanslandırılmış araçlarımız ile sağlanmaktadır. Bina veya tesislerde asbest içerikli malzemenin tespit analizinden bertarafına kadar olan tüm işlemler firmamızda tek elde toplanmıştır.
aks