Gayrimenkul Değerleme


• Kentsel Dönüşüm kapsamındaki Değerlemeler
• Bankaların Hem Bireysel (İpotek Finansmanı Kanunu Kapsamındaki) Hem de Kurumsal Teminat Amaçlı Değerlemeleri
• Gerçek, Tüzel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Alım Satım İşlemi İçin Adil Piyasa Değer Tespiti
• Yatırım Etütleri ve Bölgesel Çalışmalar