Kentsel Dönüşümün Avantajları


1. Tapu Sahibi olarak ; sahip olduğunuz tek tapu için 0.35 ile 0.45 arasındaki faiz oranları ile 100.000 TL 12ay geri ödemesiz kredi kullanabilir ; yada birden fazla tapunuz var ise tek birey olarak 500.000 TL’ye varan kredi imkanından faydalanabilirsiniz

2. Kentsel Dönüşüm teşviklerinden ; Sadece iskanlı binalar değil ; arsa tapulu,gecekondu yada kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilir

3. İlgili binada tapu sahibi olarak yada 1 yılını doldurmuş kiracı olarak ; 18 ay geri dönüşümsüz(hibe) olan kira yardımından faydalanabilirsiniz. Kira yardımı İstanbul için 650 TL olarak belirlenmiştir.Diğer şehirlerle ilgili kriteri “Finansal Danışmanlık” sayfasında bulabilirsiniz

4. Binanın yeniden projelendirilmesi ve yeniden inşa edilmesi adına karar alma sürecini ; binada yakalayacağınız 3/2 çoğunluk ile tamamlayabilirsiniz

5. Yıkım kararı alınan ilgili parseldeki ilgili bina yerine inşa edeceğiniz yeni bina için Belediye ve Noter Harçlarından muaf olursunuz

6. Yeniden inşa edeceğiniz bina ile ; eski dairenize kıyasen daha değerli bir daireye sahip olursunuz.