Riskli Yapı Tespiti ( Deprem Risk Raporu )


aks Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur :

• Binaya ait projelerin temini ; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.
• Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.
• Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.
• Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.
• Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.
• Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüd raporu hazırlanır.
• Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.
• Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek ; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.