Temel Detaylar


Asbest Tespiti ve Analizi

Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizleri TURKAK tarafından akredite edilmiş kendi asbest Laboratuarımız da gerçekleştirilir. Asbest Araştırması 48 Saatte tamamlanır.

ASBEST Temizlenmesi ve Sökülmesi;

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir.